'Sheep Shearing'
'Sheep Shearing'

Watercolours

'Sheep Shearing'

Watercolours